De Jeugdcommissie hanteert de volgende criteria bij het indelen van de jeugdteams.

Criteria:
1. KNVB leeftijd (leeftijd speler einde kalenderjaar)
2. Voldoende spelers per team (JO8-10: 8 spelers/team; JO11-12: 11 spelers/team; JO13+: 15 spelers/team)
3. Gelijkwaardige- en evenwichtige teams
4. Spelers de ruimte geven zich te ontwikkelen
5. Sociaal (vertrouwde omgeving voor kind en ouder)
6. Team building

Ieder seizoen zal er opnieuw aandacht besteed moeten worden om er (weer) een team van te maken. Daar ligt wat ons betreft ook een belangrijke rol voor alle betrokkenen. Zowel de trainer/coach maar ook de teammanager samen met de andere ouders van het betreffende jeugdteam. Denk aan het organiseren van gezamenlijke activiteiten met het hele team. Als AMVJ beschouwen wij ouderbetrokkenheid als een belangrijke factor van een gezonde, sociale en veilige sportvereniging.

Uitgangspunten proces teamindeling:

  • De technische commissie beslist en is eindverantwoordelijk
  • De technische commissie ontwikkelt eigen beeld van de ontwikkeling van spelers¬†op basis van eigen waarnemingen en informatie van anderen (trainers en coaches)
  • Duidelijkheid over het proces en wanneer de nieuwe teamindeling bekend is
  • Nauwe betrokkenheid van de coaches en/of trainers
  • Iedere coach legt zijn/haar observaties vast op basis van wedstrijden
  • Iedere trainer legt zijn/haar observaties vast op basis van trainingen
  • Op tijd duidelijkheid over proces en samenstelling teams

De technische commissie heeft daarnaast ook de mogelijkheid om gedurende het seizoen spelers in een ander team te plaatsen indien zij dat nodig acht. Dit gaat in overleg met de coördinator en teammanager van de betrokken teams.