Jubileumcommissie

1x per vijf jaar willen we een jubilieum vieren. Hiervoor is een commissie nodig die dit feestjaar wil vormgeven.

Voorgesteld wordt om allereerst een bijeenkomst te houden van vertegenwoordigers van alle geledingen uit de club om het karakter van de viering van ons 100- jarig bestaan te bepalen.

Het bestuur stuurt hiervoor in het najaar een uitnodiging. De uitkomst daarvan kan betekenen dat de hieronder staande aanpak geen of een gewijzigd vervolg krijgt.

Commissie van leden die de organisatie van het komende 100-jarige bestaan van de club voor zijn rekening neemt en er een mooi feest van maakt.

Daar is een behoorlijk aantal mensen voor nodig die het enthousiasme bezitten om zo’n megaklus te klaren.

Taken: 

  • Diverse acties ontketenen ter financiering van het eeuwfeest jubileum . (sponsoren etc.)
  • Stelt het programma samen voor het te vieren jubileum en levert een budget op
  • zorgt na groen licht van het bestuur voor de (coördinatie van) uitvoering daarvan. 
  • legt rekening en verantwoording af aan het bestuur na een geslaagd feest.

Commissie leden

Contact

Weet alles over de Jubileumcommissie

Mail Lex
Lex van Hees

Lex van Hees

Voorzitter

lexvanhees@amvjvoetbal.nl 020 645 7248