Met ingang van dit seizoen maken wij voortaan gebruik van ClubCollect voor de inning van de jaarlijkse contributie + eventuele andere aan AMVJ-Voetbal verschuldigde bedragen. ClubCollect is een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken, herinneringen, en het verwerken van betalingen.

De belangrijkste verandering is dat er nu een keuze is voor betaling ineens van het hele contributiebedrag of gespreide betaling in 3 termijnen. Daarom graag jouw aandacht voor hoe de betalingsprocedure voortaan verloopt.

Hoe werkt het?

Binnenkort ontvang je een betaalverzoek van ClubCollect met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina voor de betaling van de contributie van het seizoen 2023-2024 (1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024). Er verandert niks in de procedure voor de jeugdleden die contributie betalen via het Jeugdfonds Sport Amsterdam of Stadspas Amsterdam. Deze verzoeken worden afgehandeld via de penningmeester. De ouders van de Guppen ontvangen in februari 2024 een betaalverzoek.

 • Op jouw persoonlijke betaalpagina kies je welke betaalmethoden je wil gebruiken (Ideal, automatische incasso of bankoverschrijving).
 • Je kunt kiezen of je:
  – in 1 keer het volledige bedrag wil betalen (dat heeft uiteraard onze voorkeur), of
  – in 3 opeenvolgende maandelijkse termijnen (september, oktober, november).
  Betaling in termijnen kan bijvoorbeeld handig zijn voor studenten of bij meerdere kinderen uit één gezin.
 • Bij betaling via automatische incasso kun je zelf de gewenste incassodatum aangeven. Bij betaling in termijnen verloopt de betaling altijd via automatische incasso of bankoverschrijving en rekenen wij een kleine administratieve bijdrage.
 • Als een betalingstermijn is verstreken krijg je maximaal 2 herinneringen dat er nog niet is betaald. Zo nodig kan daarna via ClubCollect een incassobureau worden ingeschakeld.

Ter voorkoming van misverstanden:

 • Als je géén keuze maakt voor betaling ineens via Ideal of voor gespreide betaling, dan wordt het hele contributiebedrag in 1 keer automatisch afgeschreven op de in het betaalverzoek aangegeven datum.
 • Als je ervoor kiest om direct via Ideal te betalen, dan zal de contributie vanzelfsprekend niet nogmaals worden afgeschreven via automatische incasso.

Wat vragen wij van jou?

 • Kloppen jouw contactgegevens in Sportlink nog (e-mailadres, IBAN voor incasseren van de contributie, 06-nummer, huisadres)? Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van de IBAN omdat je voortaan zelf de contributie betaalt of een ander huisadres omdat je het huis uitgaat.
  Geef eventuele wijzigingen direct door via penningmeester@amvjvoetbal.nl. Wij kunnen de wijziging dan nog op tijd verwerken voor verzending van de betaalgegevens naar ClubCollect.

Verwerken van gegevens

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder je naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens en het te voltooien betaalbedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden.
ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14). Bekijk het Privacy Statement van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking.

Bijzondere omstandigheden

Mocht er sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor je niet (op tijd) aan jouw betalingsverplichting kunt voldoen, neem dan contact op met de penningmeester (penningmeester@amvjvoetbal.nl) of via een bericht op jouw persoonlijke betaalpagina bij ClubCollect.