Vooraankondiging: 2e incassoronde contributie op 25 maart

Beste AMVJ-ers,

Op 25 maart vindt de 2e incassoronde voor de contributie 2021-2022 plaats. Voor de guppen betreft het de jaarlijkse incasso. Eventuele wijzigingen in IBAN ten opzichte van eind oktober 2021 zijn tot vandaag verwerkt. Mocht er sinds oktober een verandering van IBAN zijn geweest, laat dat dan zo snel mogelijk weten via penningmeester@amvjvoetbal.nl.

De facturen worden 5 dagen voor de incassodatum verstuurd. Leden die ondanks herhaaldelijk aandringen de 1e termijn nog steeds niet hebben voldaan worden op 25 maart voor het volledige bedrag geïncasseerd!

Overigens mijn grote dank voor jullie trouwe betalingsgedrag! Voor de continuïteit van onze vereniging is dat van groot belang.

Robbert Veltman – penningmeester