Op zaterdag 3 september start AMVJ Voetbal haar honderd jarige bestaan met een receptie in ons clubhuis.

Persoonlijke uitnodigingen zijn per e-mail verstuurd. In principe per persoon, tenzij een ander aantal in de mail genoemd wordt. Aanmelden dan wel onverhoopt afmelden graag vóór 20 augustus uiterlijk.

Aanvang: 18.30u

Einde receptie: 21u